โปรโมชั่นจ่ายคนละครึ่ง

บลูทรีใจดีให้คุณจ่ายครึ่งเดียวเพียง 50% จากราคาเต็ม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565
  • ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนในการซื้อ
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  • วันเข้าใช้บริการ ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ ณ จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนน้ำเพื่อรับสิทธิ์
  • บัตรเข้าสวนน้ำไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
  • รายละเอียดสิทธิพิเศษนี้ยึดตามหลักการให้สิทธิ์ของบลูทรีภูเก็ต ถือเป็นอันสิ้นสุด
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานและเปลี่ยนแปลงเงื่อไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า