เกมการแข่งขันนินจา วอริเออร์ ที่บลูทรี!!
อีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่ผู้เล่นจะต้องฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ ให้เร็วที่สุด ด้วยพลังร่างกายและสมอง จุดประสงค์หลักของนินจา วอริเออร์นั้นนอกเหนือจากความสนุกสนานแล้ว คุณยังได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายอีกด้วย
เตรียมตัวมาประชันความแข็งแกร่ง!!
📆 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
🕙 เวลา 10:00 – 17:00 น .
👉🏼 ประเภทและค่าสมัคร :
🔸No.1 Open Male ค่าสมัคร: THB300
🔸No.2 Open Female ค่าสมัคร: THB300
🔸No.3 U18 Boy ค่าสมัคร: THB200
🔸No.4 U18 Girls ค่าสมัคร: THB200
🔸No.5 U12 Boy ค่าสมัคร: THB100
🔸No.6 U12 Girls ค่าสมัคร: THB100
Remark: ประเภท No.1 จำกัด 20 คน, No.2 – No.6 จำกัดประเภทละ 10 คน
คณะกรรมการ 3 ท่านต่อประเภทการแข่งขัน
📌 กติกาการแข่งขัน
-การแข่งขันจะเริ่มแข่งขันทีละ 1 คน จนครบ 29 สถานี -สำหรับประเภท U12 (B/G) แข่งขัน เพียง 24 สถานี
-คณะกรรมการจะทำการอธิบายกฎกติกาและฐานต่าง ๆ ก่อนเริ่มการแข่งขัน ในวันแข่งขันเพื่อความปลอดภัย ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถสอบถามได้
-สำหรับคะแนนการแข่งขันจะให้คะแนนจากความเร็วสำหรับผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ: ค่าสมัครรวมค่าบริการเข้าเล่นน้ำที่ลากูน
รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
🏆 ประเภท No.1 Open Male และ No.2 Open Female
🔹 รางวัลที่ 1
▪ บัตรเข้าใช้บริการฟิตเนสที่ U-Time 1 เดือน + ไม่จำกัดคลาส
▪ สมาชิก Blue Tree Membership 1 เดือน
🔹 รางวัลที่ 2
▪ บัตรเข้าใช้บริการฟิตเนสที่ U-Time 1 เดือน
▪ บัตรรับประมานอาหารและเครื่องดื่ม ที่บลูทรี 1,500 บาท
🔹 รางวัลที่ 3
▪ บัตรเข้าใช้บริการฟิตเนสที่ U-Time 1 สัปดาห์
▪ บัตรเล่นน้ำบลูทรีลากูน 4 ใบ
🏆 ประเภท No.3 U18 Boys และ No.4 U18 Girls
🔹 รางวัลที่ 1
▪ บัตรเข้าใช้บริการฟิตเนสที่ U-Time 1 เดือน + ไม่จำกัดคลาส
▪ สมาชิก Blue Tree Membership 1 เดือน
🔹 รางวัลที่ 2
▪ บัตรเข้าใช้บริการฟิตเนสที่ U-Time 1 เดือน
▪ บัตรรับประมานอาหารและเครื่องดื่ม ที่บลูทรี 1,000 บาท
🔹 รางวัลที่ 3
▪ บัตรเข้าใช้บริการฟิตเนสที่ U-Time 1 สัปดาห์
▪ บัตรเล่นน้ำบลูทรีลากูน 2 ใบ
🏆 ประเภท No.5 U12 และ No.6 U12 :
🔹 รางวัลที่ 1
▪ บัตรรับประมานอาหารและเครื่องดื่ม ที่บลูทรี 500 บาท
🔹 รางวัลที่ 2
▪ บัตรเล่นน้ำบลูทรีลากูน 4 ใบ
🔹 รางวัลที่ 3
▪ บัตรเล่นน้ำบลูทรีลากูน 2 ใบ
👉 วิธีการสมัครและลงทะเบียน ดังนี้
อีเมล [email protected] หรือ ลงทะเบียนหน้างานในวันแข่งขัน
🕙 ตารางการแข่งขัน ดังนี้
9.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเช้า สำหรับ U12Boys & U12Girls เข้าทางประตูด้านนินจา
10.20 – 10.30 น. อธิบายกฎกติกา / ช่วง Q&A
10.30 – 11.30 น. การแข่งขันรอบ U12Boys & U12Girls
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนบ่าย สำหรับ U18 Boys, U18 Girls, Open Male & Open Female เข้าทางประตูด้านนินจา
13.00 – 13.15 น. อธิบายกฎกติกา / ช่วง Q&A
13.30 – 14.30 น. การแข่งขันรอบ U18 Boys & U18 Girls
14.30 – 15.30 น. การแข่งขันรอบ Open Female / Open Male
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัล

💪Ninja Warrior Competition at Blue Tree Phuket!!
Are you the next Ninja Warrior?
Join us for the latest installment of The Blue Tree Ninja Warrior Competition and show us what you’ve got? It’s a fun-filled day with a chance of winning loads of fantastic prizes!
📆 13 November 2021
🕙 10am – 5pm
👉🏼 Competition
🔸No.1 Open Male Entry fee: THB300
🔸No.2 Open Female Entry fee: THB300
🔸No.3 U18 Boy Entry fee: THB200
🔸No.4 U18 Girls Entry fee: THB200
🔸No.5 U12 Boy Entry fee: THB100
🔸No.6 U12 Girls Entry fee: THB100
Remark: Categories No.1 max 20 pax, No.2 – No.6 max 10 pax
📌Rules and Regulations to participate
-Competitors will go one by one to complete at all 29 stations. *U12 (B/G) 24 stations.
-Each station will be explained by a judge before the competitor starts, including how to do it and any safety points.
-If you missed something or don’t understand, please ask for clarification.
-The winner for each category will be the fastest time to complete the course
-The judge’s results are final
Remark: Entry to the lagoon included
3 Judges per category
🏆Prize for the winners
🔹 No.1 Open Male and No. 2 Open Female
1st
▪ U-Time1 Month pass gym + Unlimited class
▪ Blue Tree Membership 1 month
2nd
▪ U-Time1 Month pass gym Only
▪ F&B Voucher 1,500 THB
3rd
▪U-Time 1 Week pass
▪ Lagoon entry tickets for 4 pax
🔹 No.3 U18 Boys and No. 2 U18 Girls
1st
▪ U-Time1 Month pass gym + Unlimited class
▪ Blue Tree Membership 1 month
2nd
▪ U-Time1 Month pass gym Only
▪ F&B Voucher 1,000 THB
3rd
▪U-Time 1 Week pass
▪ Lagoon entry tickets for 2 pax
🔹 No.5 U12 Boys and No. 6 U12 Girls
1st
▪ F&B Voucher 500 THB
2nd
▪ Lagoon entry tickets for 4 pax
3rd
▪ Lagoon entry tickets for 2 pax
👉Registration
Register by [email protected]
Registration is also available on the event day.
🕙 Competition Day Program
9.30 am – 10.00 am Registration for U12Boys & U12 Girls, At ticketing Counter.
10.20 am – 10.30 am Rules & Explanation / Q&A
10.30 am – 11.30 am 1st Race U12Boys & U12Girls
12.30 pm – 13.00 pm Registration for U18Boys, U18Girls, Open Male & Open
Female. At ticketing Counter.
1.00 pm – 1.15 pm Rules & Explanation /Q&A
1.30 pm – 2.30 pm Race U18 Boys & U18 Girls
2.30 pm – 3.30 pm Open Female / Open Male
04.00 pm – 04.30 pm Awards ceremony